60-02-27 ประชาสัมพันธ์ GHF ที่เชียงใหม่

คุณธนพัต นุวัตดี กรรมการ กองทุนสุขภาพเขียว ได้มีโอกาสไปในส่วนของงานประชาสัมพันธ์กองทุนสุขภาพเขียวให้กับ นศ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และก็ได้รับความสนใจจากกลุ่ม นศ. ที่กำลังจะจบการศึกษาและตัดสินใจจะหางานทำ ซึ่งจากจำนวน นศ. ร้อยกว่าคน มีกลุ่มนี้อยู่ประมาณ 30 คน. และได้มีการเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมหลังจากจบการประชุมแล้วอีกกว่าสิบคน โดยคำถามที่พูดคุยกันนั้น วิเคราะห์ได้ว่าน้องๆ นศ. สนใจในงานของกองทุนสุขภาพเขียว ซึ่งทางเราได้อธิบายรายละเอียดฝากไว้กับอาจารย์หัวหน้าฝ่ายแนะแนวเพื่อเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย. บรรยากาศในงาน คงเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ของแต่ละองค์กร เพื่อชักจูงให้ นศ. เข้าร่วมทำงานกับตน แต่ก็ไม่มีการลงหรือรับสมัครแต่อย่างใด ทั้งนี้น้องๆ นศ. คงใช้เวลาที่เหลือก่อนจะจบการศึกษาได้ไตร่ตรอง. สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวิทยาลัย จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันดีที่จะมีโอกาสนำเสนอกิจกรรมอื่นๆตามมา

Visitors: 27,000