รวมสูตร น้ำหมักชีวภาพ

"ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต พูดง่าย ๆ เราต้องใส่ปุ๋ย ไร่นา สวน ของเรา พืชผล จึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ย ที่ซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกิน เรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า"

(ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนเขาหินซ้อน)

รวมสูตร น้ำหมักชีวภาพ
แบ่งปันความรู้เพื่อเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต

ปุ๋ยสูตรพระราชทาน
https://goo.gl/JK0K3T

น้ำหมักชีวภาพ จากหน่อกล้วย
https://goo.gl/lpb62D

น้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหาร
https://goo.gl/9LGlIn

น้ำหมักชีวภาพ จากนม
https://goo.gl/16oah2

น้ำหมักชีวภาพ สูตรเข้มข้น (อาหารจานด่วน)
https://goo.gl/Ge23Xv

น้ำหมักชีวภาพ จากไข่ (ฮอร์โมนไข่)
https://goo.gl/4LyK0L

น้ำหมักชีวภาพ จากถั่ว
https://goo.gl/nCUgtQ

น้ำหมักชีวภาพ สูตรควบคุมและกำจัดหญ้า
https://goo.gl/RmKCM0

น้ำหมักชีวภาพ กำจัดแมลงเร่งด่วน (ใช้ได้ภายใน10นาที)
https://goo.gl/cz8u2W

น้ำหมักชีวภาพ กำจัดโรค แคงเกอร์ในมะนาว
https://goo.gl/U6n2C8


 • ปุ๋ย350.jpg
  ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่เกิดจากการย่อยสลายเองตามธรรมชาติของอินทรีย์วัตถุ โดยจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลาย (Decomposer) ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทำให้ได้ธาตุสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และพ...

 • f1350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f6350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f4350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f5350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f3350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f2350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • 3502.jpg
  การที่จะให้ได้ผลิตผลทางการเกษตรออกมาในลักษณะที่ไร้สารพิษอย่างสิ้นเชิงนั้น หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญพื้นฐานก็คือ ปุ๋ย เพราะปุ๋ยคือธาตุสารอาหารที่พืชจักต้องดูดซึมเข้าสู่ระบบการเจริญเติบโ...

 • logo for web350.png
  ปุ๋ยอินทรีย์ “ แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย ” เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เกรด A ที่มี QC ทุก LOT การผลิต ผลิตจากโรงงานปุ๋ยอันดับต้นๆ ของไทย จาก จ.ลพบุรี ราคาขายส่งที่โรงงาน (ซื้อครั้งล...

 • fer350.jpg
  เผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 2012 ขอขอบคุณ- มูลนิธิโครงการหลวง- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • 20161026_161647.jpg
  การให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จากประสบการณ์จริงของเกษตรกร โดยการสนับสนุนของคุณเชาว์วัช หนูทอง รองประธานกองทุนสุขภาพเขียว บจก.กสิกรรมไร้สารพิษ ละโว้ธานี และบจก.ดินทองไทย

 • ปุ๋ย350.jpg
  การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายการตลาดปุ๋ยอินทรีย์ ณ ที่ทำการ บจก.ดินทองไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

 • จุลินทรีย์350.jpg
  คุณเชาว์วัช หนูทอง ในฐานะรองประธานกองทุนสุขภาพเขียว และประธานศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 59 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เป็นประ...
Visitors: 27,000