การประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร จากโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

 

 

 

คำกล่าวเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว ครั้งที่ 1
โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานที่ปรึกษากองทุนสุขภาพเขียว
ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และ 2 ที่ได้จบหลักสูตร 5 สัปดาห์
ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานที่ปรึกษา กองทุนสุขภาพเขียว
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560

Visitors: 26,987