ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านไร่ภาสกร อ.เมือง จ.ตราด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียวได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณภาสกร เขียวขจี แห่งบ้านไร่เขียวขจี ภาสกรฟาร์ม หมู่ที่ 2  บ้านท่าระแนะ  ตำบลหนองคันทรง  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ประสบการณ์ในการทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจาก Organic Thailand และก้าวสู่การยอมรับในระดับสากลคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ท่านสามารถปลูกผักอินทรีย์ส่งโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมทั้งส่งห้างสรรพสินค้า นับว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบตัวอย่างที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชูและสมควรที่จักต้องศึกษาเรียนรู้จากท่านเป็นอย่างยิ่ง

การทำแปลงผักอินทรีย์ 100 % บนพื้นที่ 100 กว่าไร่  ของนายภาสกร เขียวขจี (อดีตเกษตรอำเภอ) ได้ดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ (ปลูกผักมากกว่า 20 ชนิด และในอนาคตตั้งใจปลูกผักให้ถึง 70 ชนิด ) ซึ่งทำการเกษตรอินทรีย์มามากกว่า 5 ปี  ซึ่งปัจจุบัน ได้ใบรับรอง Organic Thailand, IFOAM,  USDA , JAS –ROC เป็นต้น (ในไร่ของคุณภาสกร สามารถส่งขายผักต่างๆทั้งในอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และอื่นๆ ) ในปัจจุบันส่งผักขาย รพ.จันทบุรี รพ.ตราด แม็คโคร ตราด เป็นต้น

จาการพูดคุยเรื่องการตลาด คุณภาสกร ได้ทำการตลาด รพ. โดยในช่วงแรก ทาง รพ. เป็นผู้ติดต่อมาเอง (ตามนโยบายกระทรวงฯในเรื่องผักอินทรีย์) ซึ่งทาง รพ. จะไปหาข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง Organic Thailand จากทางหน่วยงานการเกษตร จากนั้น ก็เดินทางมาดูที่แปลงผัก เมื่อมีการตกลง ก็ได้เซ็นสัญญา  ซึ่งการส่งผักของคุณภาสกรจะส่งเข้าฝ่ายโภชนาการ ซึ่งฝ่ายดังกล่าวจะกำหนดเมนูอาหารล่วงหน้าประมาณ 1เดือน ซึ่งจะมีการเวียนเมนูอาหารทุก 3 เดือน การส่งผักจะถึง รพ. ก่อน 08.00 ทุกวัน ส่งผักตามรายการอาหารของวันนั้นๆ โดยเฉลี่ยวันละ 10 กิโลกรัม   การแพ็คถุง ส่งรพ.ใส่ถุงใส่ถุงละ 3 กิโลกรัม การเก็บเงิน รพ.จะให้เป็นเงินสดทุกวัน รายได้เฉลี่ยเดือนละ 40,000 – 50,000 บาท /รพ.

หมายเหตุ..คุณภาสกรพูดว่า ส่วนใหญ่ ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นใน รพ. ดังนั้นถ้าได้มีการติดต่อกับ รพ.ถือว่าเป็นการตลาดที่ดีเพื่อใช้เป็นข้ออ้างอิง สร้างความเชื่อมั่นในการนำไปเสนอในที่อื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆต่อไปได้

ส่วนการทำการตลาดผักกับส่วนภายนอกทั่วๆไป เช่น การออกบูธตามงานแล้วนำผักไปแจก ส่วนส่งแม็คโคร จะส่งผักตามปริมาณจำนวนที่ต้องการ (จาการสังเกตและจดบันทึก) ในช่วงแรกจะส่งปริมาณที่น้อย เพื่อไม่ให้มีการเหลือ

ข้อแนะนำ จากประสบการณ์ของคุณภาสกร

 1.การแพ็คถุง. ถุงใส่ไม่ต้องพิมพ์ขนาด 300 กรัม ติดสติกเกอร์

 2. การขนส่งผัก รถกะบะ 1 คัน บรรจุได้อย่างมากไม่เกิน 500 กิโลกรัม แพ็คถุง แล้วใส่ในตระกร้า
     พร้อม ถ้าวิ่งทางไกลสมควรใช้รถห้องเย็น ปรับอุณหภูมิ 18 องศา

 3.การให้เดรดิตไม่เกิน 10 วัน

 4.การทำตลาด 2 แบบ คือ

            1.เกรดพรีเมี่ยม – packing ดี 300 กรัม /ถุง

            2.ตลาดล่าง – ถุงละ 1 กิโลกรัม ส่งตลาดสด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/passakornfarm

Visitors: 27,976