วิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จักเป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิต สังคมไทยโดยส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับความเมตตาสนับสนุนและให้ความรู้จากประสบการณ์ตรงของ อาจารย์เชาว์วัช หนูทอง รองประธานกองทุนสุขภาพเขียว เจ้าของบริษัท กสิกรรมไร้สารพิษ ละโว้ธานี จำกัด ให้ทีมงานกองทุนสุขภาพได้ทำการบันทึกวีดิทัศน์ เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559


 • ปุ๋ย350.jpg
  ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่เกิดจากการย่อยสลายเองตามธรรมชาติของอินทรีย์วัตถุ โดยจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลาย (Decomposer) ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทำให้ได้ธาตุสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และพ...

 • f1350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f6350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f4350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f3350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f2350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • 3502.jpg
  การที่จะให้ได้ผลิตผลทางการเกษตรออกมาในลักษณะที่ไร้สารพิษอย่างสิ้นเชิงนั้น หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญพื้นฐานก็คือ ปุ๋ย เพราะปุ๋ยคือธาตุสารอาหารที่พืชจักต้องดูดซึมเข้าสู่ระบบการเจริญเติบโ...

 • logo for web350.png
  ปุ๋ยอินทรีย์ “ แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย ” เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เกรด A ที่มี QC ทุก LOT การผลิต ผลิตจากโรงงานปุ๋ยอันดับต้นๆ ของไทย จาก จ.ลพบุรี ราคาขายส่งที่โรงงาน (ซื้อครั้งล...

 • fer350.jpg
  เผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 2012 ขอขอบคุณ- มูลนิธิโครงการหลวง- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • 20161026_161647.jpg
  การให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จากประสบการณ์จริงของเกษตรกร โดยการสนับสนุนของคุณเชาว์วัช หนูทอง รองประธานกองทุนสุขภาพเขียว บจก.กสิกรรมไร้สารพิษ ละโว้ธานี และบจก.ดินทองไทย

 • ปุ๋ย350.jpg
  การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายการตลาดปุ๋ยอินทรีย์ ณ ที่ทำการ บจก.ดินทองไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

 • จุลินทรีย์350.jpg
  คุณเชาว์วัช หนูทอง ในฐานะรองประธานกองทุนสุขภาพเขียว และประธานศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 59 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เป็นประ...

 • ferment350.jpg
  "ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต พูดง่าย ๆ เราต้องใส่ปุ๋ย ไร่นา สวน ของเรา พืชผล จึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ย ที่ซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกิน เรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า" ...
Visitors: 27,975