โรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ CH13 Siamthai Update 20 ธ.ค.59


 • meeting350.jpg
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และ 2 ที่ได้จบหลักสูตร 5 สัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์...

 • รุ่น1350.jpg
  สภากาแฟเวทีชาวบ้าน "หนุ่ม-สาว เกษตรกรรม...ตามรอยเท้าพ่อ" ช่วงที่1 20/12/2016นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธานกองทุนสุขภาพเขียว, นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษรุ่น 1Official Website : http:...

 • s350.jpg
  เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 59 คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียวได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ณ ที่ทำการ โดยมีผู้เข้า...

 • s3501.jpg
  จากการสัมภาษณ์ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในระยะสั้นจากองค์กรต่างๆมาแล้ว และได้ผ่านการปฏิบัติมาพอสมควร จึงถือได้ว่าล้วนแต่เป็...
Visitors: 27,001