กองทุนสุขภาพเขียว CH13 Siamthai Update 20 ธ.ค.59


 • Dr.Athit3501.jpg
  ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานที่ปรึกษา กองทุนสุขภาพเขียว ได้กล่าวถึงแนวคิดแนวทางของกองทุนสุขภาพเขียว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รายชื่อที่ปรึกษากองท...

 • committee350.jpg
  คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว (GHF) นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธาน (อดีต เลขาธิการพรรคพลังธรรม) คุณอำนาจ หมายยอดกลาง รองประธาน (โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก...

 • c350.jpg
  การประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว ครั้งที่ 1/2559 ณ ที่ทำการกองทุนสุขภาพเขียว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559 การประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนสุขภาพเขียว...

 • meeting350.jpg
  การประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร จากโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคา...
Visitors: 26,987