หนุ่ม-สาว เกษตรกรรม ตามรอยเท้าพ่อ

สภากาแฟเวทีชาวบ้าน "หนุ่ม-สาว เกษตรกรรม...ตามรอยเท้าพ่อ" ช่วงที่1 20/12/2016
นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธานกองทุนสุขภาพเขียว, นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษรุ่น 1
Official Website : http://www.manager.co.th
https://www.facebook.com/ASTV.manager...
https://twitter.com/ASTVManager
https://plus.google.com/+manageronline

สภากาแฟเวทีชาวบ้าน "หนุ่ม-สาว เกษตรกรรม...ตามรอยเท้าพ่อ" ช่วงที่2 20/12/2016
นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธานกองทุนสุขภาพเขียว, นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษรุ่น 1
Official Website : http://www.manager.co.th
https://www.facebook.com/ASTV.manager...
https://twitter.com/ASTVManager
https://plus.google.com/+manageronline 


  • meeting350.jpg
    พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่นที่ 1 และ 2 ที่ได้จบหลักสูตร 5 สัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์...

  • p3501.jpg

  • s350.jpg
    เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 59 คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเขียวได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ ณ ที่ทำการ โดยมีผู้เข้า...

  • s3501.jpg
    จากการสัมภาษณ์ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนกสิกรรมไร้สารพิษ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในระยะสั้นจากองค์กรต่างๆมาแล้ว และได้ผ่านการปฏิบัติมาพอสมควร จึงถือได้ว่าล้วนแต่เป็...
Visitors: 27,000