รับสมัครนักกสิกรรมไร้สารพิษ

ต้องการเพื่อนร่วมงาน ร่วมอุดมการณ์ที่มีสำนึกรักสุขภาพ รักวิถีแห่งธรรมชาติ รักงานสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและต้องการแบ่งปันสิ่งที่ดีมีประโยชน์แด่เพื่อนร่วมแผ่นดินด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ พร้อมเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนท่ามกลางการทำงาน รักความก้าวหน้า ชอบความท้าทาย เพิ่มพูนความรู้ สั่งสมประสบการณ์ สามารถออกต่างจังหวัดได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 26,987