การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เขาชะงุ้ม

เผยแพร่เมื่อ 10 ธ.ค. 2014

ตอนที่ ๙ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีระนองขยายผลสู่เกษตรกร
สารคดีโทรทัศน์ ชุด "ศาสตร์แห่งดิน"
โครงการ ๘๔ พรรษามหาราช ศาสตร์แห่งดิน พัฒนาทั่วถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
ออกอากาศรายการ "คนไทยหัวใจเกษตร" สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

Visitors: 26,987