ต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร บุรีรัมย์

เผยแพร่เมื่อ 19 พ.ค. 2016

การส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรในจังหวัดต่างๆให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงอย่างเช่นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรที่ยาวที่สุดในโลกความยาวกว่า 3 กิโลเมตรของชุมชนสายยาว ตำบลคลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจในชุมชนขับเคลื่อนได้

Visitors: 26,987