การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ

เผยแพร่เมื่อ 8 ก.พ. 2014

วิดีโอนี้เป็นส่วนนึงของการทำโครงการค้นคว้าอิสระ
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ของนางสาวทิพาพรรณ วิจิตรพันธุ์ รหัสนักศึกษา 532110162
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Visitors: 26,987