เกษตรธาติ 4 น่าเที่ยวที่คลองลำแชง

เผยแพร่เมื่อ 7 พ.ย. 2015

โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมีฯบ้านคลองลำแชง !! จากครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4 ร่วมแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา คุณภูมิปัญญา หมัดหลี กล่าวว่า วันนี้ได้ร่วมจัดการพื้นที่สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีภาคีทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มครูภูมิปัญญา กลุ่มสตรีก้าวหน้า รพ.ส่งเสริมสุขภาพฯ กลุ่มน้ำยางสด โรงเรียนบ้านเขาพระ และกลุ่มอนุรักษ์คลองลำแชง ผมเห็นมุมคิดจากการใช้ทุนน้อย แต่มากมูลค่าจากปัญญาคน รู้ว่าควรปลูกพืชไหน ผักชนิดใดตลาดต้องการ สนับสนุนโดย สสส.สำนัก 6 #มองสุขภาพให้กว้าง #สร้างความสุขให้สังคม#สสส#สร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม 
#สุขซินโดรม

Visitors: 27,001