เมืองสมุนไพร สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ปราจีนบุรี

เผยแพร่เมื่อ 24 ส.ค. 2016

สุขภาพของประชาชนถือเป็นหนึ่งในบริการขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องดูแล ทำให้แต่ละปีต้องแบกรับภาระหนี้จากการสั่งซื้อยากว่า 170,000 ล้านบาท ดังนั้น ยุทธศาสตร์การใช้สมุนไพรจึงเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ขณะนี้มีการจัดตั้ง จ.ปราจีนบุรี เป็นต้นแบบเมืองสมุนไพร นำร่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพhttp://www.tnamcot.com/content/542510

Visitors: 27,001