รับสมัครพนักงาน

ต้องการรับสมัครพนักงาน ประจำสำนักงานกองทุนสุขภาพเขียว จำนวน 2 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • นักกสิกรรม350.jpg
    ต้องการเพื่อนร่วมงาน ร่วมอุดมการณ์ที่มีสำนึกรักสุขภาพ รักวิถีแห่งธรรมชาติ รักงานสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและต้องการแบ่งปันสิ่งที่ดีมีประโยชน์แด่เพื่อนร่วมแผ่นดินด้วยแนวทางเกษตรอ...
Visitors: 27,001