ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ (อังกฤษOrganic Fertilizer) หรือ ปุ๋ยหมัก (อังกฤษCompost) คือ ปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทางชีวเคมีโดยจุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจน (Aerobic Microorganisms) จนเป็นประโยชน์ต่อพืช

ปุ๋ยอินทรีย์[1] เป็นปุ๋ยทำจากวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืช ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ของเสียจากโรงงาน(บางประเภท) มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ซากต้นไม้ ใบไม้ กรดอะมิโน โดโลไมท์ และแร่ธาตุต่าง ๆ นำมาบด เติมจุลินทรีย์ บ่มหมัก กลับกอง จนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย


ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดี จะต้องประกอบด้วยแร่ธาตุครบทั้ง 13 ชนิดที่พืชต้องการ ดังนี้


แร่ธาตุหลัก ซึ่งพืชต้องการในปริมาณสูงมาก ประกอบด้วย

 • ไนโตรเจน (N)
 • ฟอสฟอรัส (P)
 • โพแทสเซียม (K)หรือ N-P-K นั่นเอง


แร่ธาตุรอง ซึ่งพืชต้องการในปริมาณน้อย ประกอบด้วย

 • แคลเซียม (C)
 • แมกนีเซียม (Mg)
 • กำมะถัน (S)


แร่ธาตุเสริม ซึ่งพืชต้องการในปริมาณที่น้อยมาก (แต่ขาดไม่ได้) ประกอบด้วย

 • เหล็ก (Fe)
 • แมงกานีส (Mn)
 • โบรอน (B)
 • โมลิบดินัม (Mo)
 • ทองแดง (Cu)
 • สังกะสี (Zn)
 • คลอรีน (Cl)


ปุ๋ยอินทรีย์[2] มีลักษณะทางกายภาพได้หลายแบบ เช่น ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยผง และปุ๋ยน้ำ แต่ที่นิยมจำหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยเม็ด เนื่องจากสะดวกกับเกษตรกรในการนำไปใช้ ทั้งจากการหว่านด้วยมือ หรือใช้กับเครื่องพ่นเม็ดปุ๋ย


ข้อเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ที่เหนือกว่าปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยอินทรีย์มีอินทรีย์วัตถุ มีธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์ดินและพืช ที่ปุ๋ยเคมีไม่มี นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังทำให้ดินมีสภาพเป็นกลาง ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยาวนานจะทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดซึ่งมีผลทำให้มีการละลายแร่ธาตุที่ไม่พีงประสงค์ออกมาให้แก่รากพืช เช่น อะลูมิเนียม ทำให้พืชมีลักษณะแคระแกร็นและเป็นโรคง่าย ปุ๋ยอินทรีย์ยังเพิ่มจำนวนจุลอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ทำให้ดินมีโครงสร้างโปร่ง ร่วนซุย อ่อนนุ่มอุ่มน้ำ


ข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์ คือ มีธาตุอาหารหลักต่ำกว่าปุ๋ยเคมี และต่ำกว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมี[3] ซึ่งผลิตจากการผสมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเข้าด้วยกัน ทำให้บางครั้งต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อให้ได้ปริมาณธาตุอาหารเพียงพอต่อความต้องการของพืช


มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551 กำหนดว่า ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้และจะจำหน่ายต้องมีอินทรีย์วัตถุมากกว่าร้อยละ 20 มีค่าการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร มีค่าไนโตรเจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 มีค่าฟอสฟอรัส (P2O5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 มีค่าโพแทสเซียม (K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ปุ่ยอินทรีย์ มีชนิดต่างต่าง เช่น 1.ปุ๋ยหมัก2.ปุ๋ยคอก3.ปุ๋ยพืชสด4.ปุ๋ยชีวภาพ

ที่มา : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


 • ปุ๋ย350.jpg
  ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่เกิดจากการย่อยสลายเองตามธรรมชาติของอินทรีย์วัตถุ โดยจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลาย (Decomposer) ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทำให้ได้ธาตุสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และพ...

 • f1350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f6350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f4350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f5350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f3350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f2350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • 3502.jpg
  การที่จะให้ได้ผลิตผลทางการเกษตรออกมาในลักษณะที่ไร้สารพิษอย่างสิ้นเชิงนั้น หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญพื้นฐานก็คือ ปุ๋ย เพราะปุ๋ยคือธาตุสารอาหารที่พืชจักต้องดูดซึมเข้าสู่ระบบการเจริญเติบโ...

 • logo for web350.png
  ปุ๋ยอินทรีย์ “ แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย ” เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เกรด A ที่มี QC ทุก LOT การผลิต ผลิตจากโรงงานปุ๋ยอันดับต้นๆ ของไทย จาก จ.ลพบุรี ราคาขายส่งที่โรงงาน (ซื้อครั้งล...

 • fer350.jpg
  เผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 2012 ขอขอบคุณ- มูลนิธิโครงการหลวง- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • 20161026_161647.jpg
  การให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จากประสบการณ์จริงของเกษตรกร โดยการสนับสนุนของคุณเชาว์วัช หนูทอง รองประธานกองทุนสุขภาพเขียว บจก.กสิกรรมไร้สารพิษ ละโว้ธานี และบจก.ดินทองไทย

 • ปุ๋ย350.jpg
  การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายการตลาดปุ๋ยอินทรีย์ ณ ที่ทำการ บจก.ดินทองไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

 • จุลินทรีย์350.jpg
  คุณเชาว์วัช หนูทอง ในฐานะรองประธานกองทุนสุขภาพเขียว และประธานศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 59 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เป็นประ...

 • ferment350.jpg
  "ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต พูดง่าย ๆ เราต้องใส่ปุ๋ย ไร่นา สวน ของเรา พืชผล จึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ย ที่ซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกิน เรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า" ...
Visitors: 27,037