ผักและผลไม้เพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ คนไทยกินผักผลไม้น้อยเกินไป

Published on Feb 11, 2014

การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหาร และโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอาหาร และโภชนาการในเชิงวิชาการ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกัน และลดความเสี่ยงโรคโภชนาการต่าง ๆ ซึ่งประเด็นที่สำคัญที่ต้องการเน้นในการประชุมในปีนี้ ได้แก่ "การเพิ่มการบริโภคผัก และผลไม้ในคนไทย" ซึ่งยังบริโภคในปริมาณที่ต่ำกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำมาก การประชุมในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการวิจัย และการส่งเสริมการบริโภค ภายใต้หัวข้อ "ผัก และผลไม้เพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ (Fruits and Vegetables for Nutrition Security)" ซึ่งองค์ความรู้จากการประชุมนี้ จะช่วยสร้างแรงกระตุ้น และแนวคิดในการเพิ่มการบริโภคผัก และผลไม้ในคนไทยได้อย่างปลอดภัย

ชมการอบรม เสวนา เวิร์คช็อป และกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัย มหิดล นำความรู้สู่สังคม ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลก ออกอากาศทาง Mahidol Channel ทาง CTH ช่อง 107
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
Website : http://www.mahidolchannel.com

 

Visitors: 26,987