ข่าวความเคลื่อนไหว

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ เรื่องราว และหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร้สารพิษ คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างสมดุล ทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม บนโลกใบนี้

 

 

 

 

 

 

ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วังน้ำเขียว ไทยรัฐ เกษตรอินทรีย์
สรุปข่าวเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ryt9 เกษตรอินทรีย์
ภาพรวมเกษตรอินทรีย์ไทย 2558 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรอย่างยั่งยืนภาคประชาชน เกษตรอินทรีย์
สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตข้าวการทำนาแบบโยนกล้า ตรารับรองสินค้าเกษตร
ใจเติมใจ กสิกรรมไร้สารพิษ Mindful Farm Pun Pun Thailand
เพอร์มาคัลเชอร์  (Permaculture) The Roots of Organic Farming on Campus WWOOF
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน นมโคพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์การเกษตรแห่งความยั่งยืน
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ ข้อมูลราคารับซื้อ/จำหน่ายเกษตรอินทรีย์
ทะเบียนผู้รับซื้อ/ร้านค้าเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายตลาดสีเขียว ออร์แกนิคฟาร์ม
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ    
  • earth-globe-space.1.jpg
   ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ เรื่องราว และหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร้สารพิษ คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการมีชี...

  • unspecified350.jpg
   นพ.ระวี มาสฉมาดล ประธานกองทุนสุขภาพเขียว ได้พูดคุยในรายการ siamthai update เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในหัวข้อ "เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...
  • ThaiGAP 350.jpg
   อ่านต่อ ไปที่ Thai GAP 2 / 2
  • ThaiGAP 350.jpg
   จบ กลับไปหน้าแรก Thai GAP 1 / 2
  • อินทรีย์350.jpg
   ถกเถียงกันมาระยะหนึ่งแล้ว ถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการประกาศใช้ มาตรฐานบังคับการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกวันนี้ในท้องตลาด เราจะเห็นผลผลิตทางการเกษตรส่วนหนึ่งแสดงฉลากที่ม...
  • อภิรดี350.jpg
   พณ.ทำยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 5 ปี ดันไทยฮับอาเซียนมติชนออนไลน์วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดยโสธร นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธาน...
  • content_194350.jpg
   สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2559 ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม 17-18 ตุลาคม 2559, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพมหานคร สังคมและชุมชนท้องถิ่นไทยกำลังเผชิ...
  • thumb350.jpg
   ไม่ว่าจะช่วงเทศกาลกินเจ หรือช่วงปกติ การทานผักเป็นเรื่องที่เราควรทำเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดี แต่ข่าวร้ายคือ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.ศิริราช) ตรวจพบสารเคมีตกค้างจากย...
  • thaipan_press_4_4_2559_2 350.jpg
   การตรวจพบว่ามีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 6 ชนิดที่ถูกแบนไปแล้วและไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตกค้างถึง 29 ตัวอย่าง จากการสุ่มตรวจผักและผลไม้จำนวน 158 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 18.4% สะท้อนคว...
  • vegetables-fruit350.jpg
   Published on Feb 11, 2014 การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหาร และโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื...
  • food350.jpg
   Published on Sep 29, 2016 แขกรับเชิญในวันนี้ เป็นเรื่องราวร็อกเกอร์หญิงของเมืองไทย คุณแหวน ฐิติมา สุตสุนทร ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโล...
  • supachailor350.jpg
   เกษตรอินทรีย์ไทยในปี พ.ศ. 2558 ดูเหมือนจะเริ่มกลับเข้าสู่โหมดของการขยายตัวอีกครั้ง หลังจากที่หดตัวลงเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา ยกเว้นในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ประสบปัญหาอย่างมาก...
  • statistic.jpg
   เกษตรอินทรีย์ไทยในปีที่ผ่านมา ดูเหมือนจะเริ่มกลับเข้าสู่โหมดของการขยายตัวอีกครั้ง หลังจากที่หดตัวลงเล็กน้อยในปีก่อนหน้า ยกเว้นในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ประสบปัญหาอย่างมาก จ...
  • organic350.jpg
   การทำเกษตรกรรมของไทยมักประสบปัญหาการขาดทุน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากรายจ่ายในการจัดซื้อสารเคมีจำนวนมาก มาใช้เพื่อเร่งผลผลิต อย่างไรก็ตาม หากผลผลิตที่ได้มีราคาตกต่ำ การขาด...
  • maxresdefault350.jpg
   Published on Dec 3, 2015 - คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)- ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- คุณวัชรพล แดงสุภา กรีนพีซ เอเชียตะวัน...
  • GMO-VS-Organic350.jpg
   Published on Oct 21, 2014 โดย..- นางสาวสารี อ๋องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค- นายวัลลัภ พิชญ์พงศา สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย- ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ บริษัทผลิตข้าวโพดหวาน/นักปรับปรุ...
  • content_350.png
   Published on Aug 19, 2015 ทิศทางของระบบเกษตรและอาหารประธานการอภิปราย : วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญอนาคตเกษตรกรรมไทยในมุมมอง “เกษตรเชิงนิเวศ” โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล มูลนิธิสายใยแผ่นดินอนาคตเ...
  • ทุเรียน.jpg
   คุยกันเรื่อง Durian Society ในรายการคิด เพื่อไทย ออกอากาศเมื่อ ๔ มค. ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๑/๒ เผยแพร่เมื่อ 6 ม.ค. 2017 คุยกันเบาๆ เรื่องภาพรวมของ Durian Society ในช่องที่ TV ๒๔ คุยกัน...
  • ประชาสัมพันธ์350.jpg
   ประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรม หรือข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม อันจักเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยจากสารพิษ

  • นักกสิกรรม350.jpg
   ต้องการเพื่อนร่วมงาน ร่วมอุดมการณ์ที่มีสำนึกรักสุขภาพ รักวิถีแห่งธรรมชาติ รักงานสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและต้องการแบ่งปันสิ่งที่ดีมีประโยชน์แด่เพื่อนร่วมแผ่นดินด้วยแนวทางเกษตรอ...
  • รับสมัคงาน350.jpg
   ต้องการรับสมัครพนักงาน ประจำสำนักงานกองทุนสุขภาพเขียว จำนวน 2 ตำแหน่ง
Visitors: 27,001