ปุ๋ยอินทรีย์ “ แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย ”

 ปุ๋ยอินทรีย์ “ แผ่นดินทอง  แผ่นดินไทย ”

 • เป็นปุ๋ยอินทรีย์  เกรด ที่มี  QC   ทุก LOT   การผลิต
 • ผลิตจากโรงงานปุ๋ยอันดับต้นๆ  ของไทย   จาก จ.ลพบุรี
 • ราคาขายส่งที่โรงงาน (ซื้อครั้งละ 1 คันรถ 10 ล้อขึ้นไป)
 1. ปุ๋ยเขียว  สำหรับ  พืชที่ไม่ออกผลผลิต  แยกเป็น

          1.1   ชนิดผง  กระสอบละ  50 กก. ราคา 170 บาท / กระสอบ  = 3,400 บาท / ตัน

          1.2   ชนิดเม็ด  กระสอบละ  50 กก. ราคา 260 บาท / กระสอบ = 5,200 บาท / ตัน

 1. ปุ๋ยแดง  สำหรับ พืชที่กำลังออกผลผลิตอยู่  แยกเป็น

          2.1   ชนิดผง  กระสอบละ  50 กก.  ราคา 170 บาท / กระสอบ  = 3,400 บาท / ตัน

          2.2   ชนิดเม็ด  กระสอบละ  50 กก. ราคา 260 บาท / กระสอบ= 5,200 บาท / ตัน

 

*** ราคาขายส่งที่โรงงาน  ไม่รวมค่าขนส่ง และ ค่าลงของปลายทาง

** การชำระเงิน – ผู้ซื้อ  ต้องโอนเงินค่าปุ๋ย + ค่าขนส่ง  ก่อนส่งปุ๋ย  ออกจากโรงงาน

สอบถามรายละเอียด หรือ ติดต่อสั่งซื้อ  ได้ที่

 • คุณภวัต          ผู้จัดการฝ่ายขาย                                0 9 8 – 3 5 3 5 2 2 8
 • คุณนงลักษณ์   ผู้จัดการฝ่าย รับการสั่งซื้อและจัดส่ง        0 9 3 – 8 0 7 2 8 7 8   

 

ปุ๋ยอินทรีย์แท้  คุณภาพเยี่ยม  ต้องปุ๋ย “แผ่นดินทอง  แผ่นดินไทย”

จัดจำหน่าย โดยบริษัท  ดินทองไทย จำกัด

 

 


 • ปุ๋ย350.jpg
  ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่เกิดจากการย่อยสลายเองตามธรรมชาติของอินทรีย์วัตถุ โดยจุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลาย (Decomposer) ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทำให้ได้ธาตุสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และพ...

 • f1350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f6350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f4350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f5350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f3350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • f2350.jpg
  ชุดความรู้เรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์" จัดทำขึ้นโดยกองทุนสุขภาพเขียว (Green Health Fund) เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และก่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมไร้สารพิษ ที่จัก...

 • 3502.jpg
  การที่จะให้ได้ผลิตผลทางการเกษตรออกมาในลักษณะที่ไร้สารพิษอย่างสิ้นเชิงนั้น หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญพื้นฐานก็คือ ปุ๋ย เพราะปุ๋ยคือธาตุสารอาหารที่พืชจักต้องดูดซึมเข้าสู่ระบบการเจริญเติบโ...

 • fer350.jpg
  เผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 2012 ขอขอบคุณ- มูลนิธิโครงการหลวง- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • 20161026_161647.jpg
  การให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จากประสบการณ์จริงของเกษตรกร โดยการสนับสนุนของคุณเชาว์วัช หนูทอง รองประธานกองทุนสุขภาพเขียว บจก.กสิกรรมไร้สารพิษ ละโว้ธานี และบจก.ดินทองไทย

 • ปุ๋ย350.jpg
  การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายการตลาดปุ๋ยอินทรีย์ ณ ที่ทำการ บจก.ดินทองไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

 • จุลินทรีย์350.jpg
  คุณเชาว์วัช หนูทอง ในฐานะรองประธานกองทุนสุขภาพเขียว และประธานศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 59 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เป็นประ...

 • ferment350.jpg
  "ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต พูดง่าย ๆ เราต้องใส่ปุ๋ย ไร่นา สวน ของเรา พืชผล จึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ย ที่ซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกิน เรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า" ...
Visitors: 27,977