ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรม หรือข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม อันจักเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยจากสารพิษ


  • นักกสิกรรม350.jpg
    ต้องการเพื่อนร่วมงาน ร่วมอุดมการณ์ที่มีสำนึกรักสุขภาพ รักวิถีแห่งธรรมชาติ รักงานสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและต้องการแบ่งปันสิ่งที่ดีมีประโยชน์แด่เพื่อนร่วมแผ่นดินด้วยแนวทางเกษตรอ...

  • รับสมัคงาน350.jpg
    ต้องการรับสมัครพนักงาน ประจำสำนักงานกองทุนสุขภาพเขียว จำนวน 2 ตำแหน่ง
Visitors: 27,037